Begrafenis in Noord Deurningen

Bent u op zoek naar een uitvaartverzorger die u kan helpen bij het organiseren van een een begrafenis in Noord Deurningen? Dan kunt u ons, Kienhuis Uitvaartverzorging, gevestigd in Denekamp, bellen om samen met u tot een passende plechtigheid te komen. Met onze ervaring met begrafenissen op zowel het rooms katholieke kerkhof in Noord Deurningen en de protestantse begraafplaats in Denekamp kunnen wij u altijd helpen. Wilt u een begrafenis buiten Noord Deurningen, maar in de regio Twente, dan kunnen wij als Uitvaartverzorging Kienhuis u ook terzijde staan.

Rooms katholieke kerk & kerkhof

De H. Jozefkerk is een rooms-katholieke kerk aan de Nieuwewemestraat 1 in Noord Deurningen in de Nederlandse gemeente Dinkelland.

Geschiedenis

Tussen Denekamp en de Duitse grens ligt het kerkdorp Noord Deurningen.

De kern wordt gedomineerd door de kerk, die is toegewijd aan de H. Jozef, de patroon van de parochie. Behalve de kern van Noord Deurningen kent de geloofsgemeenschap een groot buitengebied. Tot de geloofsgemeenschap behoort ook het Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen.

Het Kerkgebouw is in de jaren dertig gebouwd. De bouw begon in 1933 en werd voltooid in 1934.

Achter in de kerk kunt u de gedenksteen vinden waarop deze feiten zijn vastgelegd. Op 21 augustus 1934 werd de H. Jozefkerk door deken Scholten gewijd. Tot eerste kapelaan(in de volksmond ook wel “pastoor van de grens” genoemd) werd G.A. van Schaik benoemd. Na hem hebben hier kapelaan Weijs en kapelaan Nieuwe Weme gestaan. Tot aan de stichting van de parochie was de H. Jozefkerk een bijkerk van de H. Nicolaas te Denekamp.

De H. Jozefparochie is een nog relatief jonge geloofsgemeenschap. Ze is gesticht op 1 oktober 1962 onder leiding van bouwpastoor G.J. Misdorp. In de beginjaren werd de kerk aangepast en de pastorie gebouwd. In 1966 betrok pastoor Misdorp de pastorie. De pastorie wordt nu verhuurd als woonhuis. In 1995 werd het parochiecentrum met vereende krachten gebouwd. Het parochiecentrum bevindt zich tussen de kerk en de pastorie. Het centrum heeft een kleine vergaderruimte, waar ook het parochiesecretariaat een plek heeft gevonden. De grote ruimte wordt gebruikt voor allerlei bijeenkomsten. De verschillende werkgroepen hebben hier de ruimte. In de wintertijd vindt hier ook op de donderdagmorgen de H. Mis plaats. In 2004-2005 vond de renovatie van de kerk plaats. Met behulp van de vele vrijwilligers werd de klus geklaard. Enkele aanpassingen waren het vergroten van het priesterkoor en het vernieuwen van de vloer in de kerk. Begin 2010 werd de entree vernieuwd. In Noord Deurningen zijn we ook trots op onze Mariakapellen. De Maria Cloese, de kapel bij het kerkhof en de Schotbrookkapel aan het Almelo-Nordhornkanaal-Schotbroekweg. De katholieke begraafplaats is aan de Johanninkweg in Noord Deurningen. Het is op circa 15 minuten lopen van de kerk.

laats werd in 1830 gebouwd en viel onder de parochie van Ootmarsum. De bijkerk werd gewijd aan de apostelen Simon en Judas Taddeüs, net als de hoofdkerk in Ootmarsum. In 1891 werd Tilligte een zelfstandige parochie. In dat jaar werd direct een nieuwe pastorie gebouwd. De oude waterstaatskerk bleek te klein en werd in 1915 afgebroken. De nieuwe kerk werd ontworpen door architect Alexander Kropholler in traditionalistische stijl. Het is een eenbeukige kerk, met klokkentoren aan de zijkant. De eerste steen werd gelegd op 15 juni 1916 en al op 24 oktober van dat jaar werd de kerk ingewijd door aartsbisschop Henricus van de Wetering. De vensters van de kerk werden in de jaren 50 ontworpen en uitgevoerd door de Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker. Tussen 1995 en 1999 werd de kerk gerestaureerd. In 2002 werd een Mariakapel gebouwd. De kerk is tot op heden in gebruik bij het parochieverband Lumen Christi, waar de parochie Sint-Simon en Judas in 2002 in opging. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

Achter de kerk is de Rooms Katholieke begraafplaats. Deze is op loopafstand van de kerk en aula Terra Nova.

Protestantse kerk & begraafplaats

Wij willen met u meedenken, wanneer u uw geliefde of familielid op de Protestantse begraafplaats, gelegen aan de Wiptoen in Denekamp, wil begraven.

Geschiedenis

Het eerste kerkje in Denekamp werd gebouwd in het jaar 1250. Deze kerk was gewijd aan de heilige Nicolaas. Een klein gedeelte van deze kerk bestaat nu nog, als onderdeel van de St. Nicolaaskerk in het dorp. In 1809 heeft de toenmalige Koning van Holland Lodewijk Napoleon, tijdens zijn rondreis door Twente, gedecreteerd en besloten dat de grote kerk door de Hervormden moest worden afgestaan aan de Rooms-Katholieken. De Hervormden kregen een hofje toegewezen om daarop een kerk te bouwen. Op 27 oktober 1811 is het kerkgebouw in gebruik genomen. Het werd een zogenoemde ‘waterstaatskerkje’ in classicistische bouwstijl, in navolging van de stijl, die de oude Romeinen en Grieken toepasten. Het is één van de weinige “Lodewijkskerkjes” boven de grote rivieren. De muren bestaan uit donker genuanceerde en ijzerharde Isterberger baksteen. Tijdens de reformatie werden veel kerken in de omgeving Hervormde kerken (zoals de Plechelmus in Oldenzaal). In Denekamp bleven veel boeren echter Rooms-Katholiek. Hierdoor ontstond een wat onduidelijke situatie, waarvoor in Denekamp een oplossing gevonden werd met de benoeming van de Lutherse predikant Andreas Bruggink. Langzamerhand kwam de Nicolaaskerk in Hervormde handen. In 1635 kreeg Denekamp haar eerste echte reformatorische predikant Gerhard Palthe. Bij gelegenheid van het eeuwfeest in 1911 werd het slanke torentje geplaatst, dat toen ook werd voorzien van een uurwerk. In maart 1946 kreeg de kerk een torenklok (uit 1728) in bruikleen uit Oldenzaal, omdat de eerste klok door de Duitse bezetter was weggehaald. De preekstoel is vermoedelijk afkomstig uit de oude St. Nicolaaskerk en is waarschijnlijk in 1797 door timmerman Bloemkamp vervaardigd. Achter het decor van het rijke roomse leven in deze streek gaat een bewogen stuk Protestantse geschiedenis schuil. In 1829 is Mark Anton de Thouars voor de ingang van de kerk begraven en verder is er een grote zerk te vinden, die de stoffelijke resten dekken van Georgette Cornelia Marquise de Thouars, overleden 1 juli 1825 en haar lievelingsbroer Constantijn Onno. Op Eerste Pinksterdag, 4 juni, 2006 werd de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente in Denekamp.

Opbaring in de aula van de kerk in Noord Deurningen

Wij denken graag met u mee wanneer u, uw geliefde of uw familie in de aula van de kerk in Noord Deurningen opgebaard wil worden. De aula is naast de kerk en via een deur vanuit de kerk toegankelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opbaring thuis in Noord Deurningen

Een opbaring thuis in Noord Deurningen behoort meestal ook tot de mogelijkheden voor uw passende uitvaart. Wilt u meer informatie over een thuisopbaring, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp

0541-352100 (24/7 bereikbaar)

info@kienhuisuitvaartverzorging.nl